6000 ME
X

Joskin cisterna 6000 ME – pričvršćeno rudo

 • Kapacitet 6.099 l
 • Mehanička noga
 • Kardan Wa l te r s c h e i d 
 • Prelivni ventil
 • Tlačni ventil
 • Manometar Ø 100 mm 
 • Mogućnost namještanja za brzi priklop 6'': sa prednje lijeve ili desne strane, ili odostraga
 • 4 m PVC usisne cijevi Ø 6'' 
 • 90 mm Aksa (350 x 60 kočnice) – Hidraulične kočnice  
 • Otvor Ø 600 mm – stražnji hidraulični zasun 6'' 
 • Fokusni raspršivač 
 • Pokazivač tekučine 2''
 • Signalizacija
 • Cinčana 
 • Gume  550/60-22.5 16PR (BKT) (5450 kg pri 40 Km/h) (2045)  
 • Kompresor MEC 6500 (039) 
 • Brza spojka (026) 
 • Predpriprema za pneumatično mješalo (344) 
 • Ulje Joskin 5/1 za Pumpu 

   Prenos kataloga >

https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6273.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6272.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6271.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6270.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6269.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6268.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6267.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6266.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6265.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6264.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6263.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6262.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6261.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6260.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6259.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6258.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6257.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6256.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6255.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6254.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6253.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6252.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6251.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/6250.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3527.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3526.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3525.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3524.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3523.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3522.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3521.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3520.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3519.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3518.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3517.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3516.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3515.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3514.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3513.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3512.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3511.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3510.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3509.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3508.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3507.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3506.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3505.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3504.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3503.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3502.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3501.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3500.jpg
https://www.miler.hr/Portals/1/DNNGo_PhotoAlbums/637/0/3499.jpg

Spletni upit

 • *
 • *
 • *
 • *
 
 

Kontakt

MEHANIZACIJA MILER d.o.o.
sjedište tvrtke u Kalinovcu

 • Kolodvorska ulica 155 F, Kalinovac 48350 Đurđevac
 • 099 454 0522
 • 099 454 0521
 • info@miler.hr

Svi kontakti